- HJÄLPER TILL ATT FORMA FRAMTIDEN -

…verksamhetsområde:
Maskiner, hydraulik, elektromekanik & styrning
Testriggar & prototyper
Affärsmodeller, avtal, inköp & försäljning

…hjälper till med:
+ analyser, förbättrings- & utvecklingsförslag
+ kreativa & innovativa hållbara lösningar
+ utvecklings- & utbildningsprojekt

+ inköps- & säljsupport
+ rådgivning & mentorskap

…erfarenhet:
# olika typer av maskiner & maskinsäkerhet
# hydrauliksystem, hydraulcylindrar & hydraulikkomponenter
# elektromekanik & styrning
# testsystem, testriggar & prototyper
# utvecklingsprojekt – maskiner, vatten-, våg- & tidvattenkraft
# utbildningsprojekt – maskinstyrning & hydraulik
# försäljning, affärsmodeller & avtal